Pancrase
302

Dec 9, 2018 Japan Studio Coast, Tokyo, Japan

Fight card

Main event / MATCH 16

Versus

Mariya Suzuki

1 - 1 - 0 (Win - Loss - Draw)

Sidy Rocha

9 - 5 - 2 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
15 Taichi Nakajima
13 - 9 - 1
vs Yoshiki Nakahara
11 - 4 - 0
14 Emiko 'Fujin' Raika
8 - 5 - 0
vs Edna 'Trakinas' Oliveira Ajala
7 - 4 - 1
13 Manabu Inoue
18 - 9 - 4
vs Kohei Sugiyama
7 - 3 - 0
12 Hidekazu Fukushima
14 - 7 - 0
vs Taiyo Hayashi
8 - 5 - 0
11 Hiroyuki Tetsuka
5 - 3 - 0
vs Akihiro Murayama
20 - 8 - 9
10 Masatatsu Ueda
11 - 3 - 1
vs Toru Ogawa
10 - 2 - 0
9 Tatsuyuki Nakamura
11 - 13 - 3
vs Chihiro Suzuki
5 - 2 - 0
8 Toshiya Takashima
4 - 2 - 1
vs Ryosuke Noda
3 - 0 - 0
7 Katsushi Sugiyama
12 - 8 - 1
vs Shoichi Tomita
6 - 0 - 0
5 Joji Goto
5 - 2 - 1
vs Chihaya Yoneyama
6 - 1 - 1
4 Nobuhisa Kudo
8 - 7 - 2
vs Yuki Tashiro
1 - 3 - 0
3 Satoru 'Sarutobi' Enomoto
4 - 3 - 0
vs Tatsuya Watanabe
17 - 13 - 4
2 Kiyoshiro Akasaki
1 - 3 - 0
vs Kazuho Ikeda
1 - 3 - 0
1 Yusuke 'Bancho' Kawanago
15 - 6 - 2
vs Darani Date
5 - 5 - 1