FFP 8
Russia vs. Turkey

Jan 26, 2019 Russia Moscow, Russia

Fight card

Main event / MATCH 16

Versus

Khetag Pkhalagov

2 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)

Egor Smeltsov

0 - 0 - 0 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
15 Ivan Groshikov
0 - 1 - 0
vs Islam Bialiev
0 - 0 - 0
14 Georgiy Kekelia
6 - 9 - 0
vs Mansur Ardzinba
0 - 0 - 0
13 Alexey Novikov
0 - 1 - 0
vs Hayk Gasparyan
5 - 8 - 0
12 Vyacheslav 'Bogatyr' Ryabov
0 - 0 - 0
vs Sergey Potapov
0 - 0 - 0
11 Dmitriy 'Frankenstein' Shevtsov
1 - 2 - 0
vs Dmitry 'Anubis' Kuznetsov
7 - 5 - 0
10 Nariman Dzhesur
0 - 0 - 0
vs Jabir Vazirkhanov
4 - 4 - 0
9 Emrah Atem
0 - 0 - 0
vs Aleksandr Hondozhko
0 - 0 - 0
8 Ikram 'Borz' Aflatov
0 - 2 - 0
vs Takhir Davudgadzhiev
0 - 0 - 0
7 Ilimdar Iskandarov
0 - 0 - 0
vs Anatoly Dagaev
0 - 3 - 0
6 Kamran Fahratov
0 - 0 - 0
vs Sergey Sapelkin
0 - 0 - 0
5 Mahsum Rasul
0 - 0 - 0
vs Makhach 'Dikiy' Solimanov
3 - 0 - 0
4 Ahmet Niyazov
0 - 0 - 0
vs Dmitry Barsukov
0 - 0 - 0
3 Zhamal Rustem
0 - 0 - 0
vs Orzu Mirzoev
0 - 0 - 0
2 Emrah Emir
0 - 0 - 0
vs Andrey Semin
1 - 0 - 0
1 Mahsud Arif
0 - 0 - 0
vs Iriskhan Makaev
0 - 2 - 0