Shooto
Border: Season 1 - The 1st

Jan 19, 2019 Japan Osaka Community Plaza Hirano, Osaka, Japan

Fight card

Main event / MATCH 9

Versus

Takuya Nagata

6 - 2 - 1 (Win - Loss - Draw)

Yutaka Ueda

9 - 4 - 1 (Win - Loss - Draw)
Match Fighters
8 Daiki 'Lightyear' Tsubota
4 - 7 - 3
vs Sho Yamashiro
4 - 2 - 1
7 Koshi Aoyagi
3 - 2 - 1
vs Daisuke Maekawa
2 - 4 - 2
6 Reo Hansen
2 - 4 - 1
vs Tenjo 'Guts' Takato
1 - 2 - 0
5 Hideaki 'Mutekatsu' Nakajima
1 - 1 - 2
vs Akihiko 'The Yamanba' Sugai
2 - 1 - 0
4 Yota Hayashi
0 - 1 - 0
vs Tenrai  Tomoya
0 - 0 - 0
3 Takeshi Kunito
5 - 5 - 1
vs Yoka  Goto
1 - 0 - 0
2 Katsura  Tobou
0 - 0 - 0
vs Kosuke '55' Horikawa
1 - 4 - 1
1 Kohei Wakabayashi
1 - 0 - 0
vs Shinnosuke Ishihara
1 - 2 - 0